Kontakt
PRZEDSZKOLE KREDKA Kamieniec Wrocławski

Oferta edukacyjna

 
 
 
 
 
PROGRAM
 
W przedszkolu realizować będziemy wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program przedszkolny, w oparciu o książki wydawnictwa Nowa Era.
Włączamy również program nauczania matematyki według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, w oparciu o książkę "Dziecięca matematyka".
Skorzystamy z podręcznika "Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", zastosujemy „Metodę dobrego startu” Marty Bogdanowicz oraz Program KinezjologiI Edukacyjnej dr Paula E. Denisona i Gail E. Denison. Duży nacisk kładziemy na wszelkiego rodzaju działania twórcze, rozwijające kreatywność dzieci.
 
 
 
 
                             
 
Przedszkole Kredka realizuje programy:
 
 
- "ENTLICZEK - PENTLICZEK" - wyd. Nowa Era. Realizacja podstawy programowej zgodnie z wymogami Ministerstwa edukacji Narodowej
 
 

- „ZABAWY  FUNDAMENTALNE ” - Program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Colin Rose, Gordon Dryden  , Katarzyna Lotkowska
Więcej na  ( www.zabawyfundamentalne.pl )
 
 
 
- JĘZYK ANGIELSKI  prowadzony codzienniez wykorzystaniem zestawu pomocy dydaktycznych „Play me”.
Więcej na ( www.nauka-przez-zabawę.pl )
 
 
                                                  
                                                                                                               
- „LEPOGLINKI CZYLI GLINA” rozwój integracji sensorycznej poprzez ćwiczenia manualne i kształtowanie wyobraźni przestrzennej.  – Autorski program przedszkola.
 
 
 
 
- „PINAKOTEKA” - Autorski program edukacji plastycznej dzieci 3,4,5 letnich  
 
 
 
 
 
- „RYTMY I RYMY”  zabawy rytmiczne dla dzieci – Autorski program przedszkola.
 
 
 
 
 
- „PŁYWANIE PO DYWANIE – CZYLI MOJE SUPER WAKACJE – BĘDĘ  PIRATEM”- 
Autorski Program Pedagogiki zabawy realizowany w okresie wakacyjnym w oparciu o tematykę marynistyczną.